Budżet:

2020r.

2019r.

2018r.

2017r.

2016r.

           Informacja z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za I półrocze 2016 roku.

          Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za 2015 rok.

2015r.


Wieloletnia Prognozy Finansowa Gminy Domanice na lata 2011 -2017

Załączniki do pobrania


Uchwała 11 i 12 / S / 2011

Załączniki do pobrania


Uchwała Nr XXXI/157/2010

Uchwała Nr XXXI/157/2010 Rady Gminy w Domanicach z dnia 6 lipca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz.1240) Rada Gminy uchwała co następuje:…

Załączniki do pobrania


Uchwała Nr XXIX/151//2010Uchwała Nr XXIX/151//2010

Uchwała Nr XXIX/151//2010 Rady Gminy w Domanicach z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz.1240) Rada Gminy uchwała co następuje:...

Załączniki do pobrania