Lista jednostek jest dostępna na stronie internetowej Powiatu Siedleckiego pod adresem https://www.bip.powiatsiedlecki.pl/539,lista-jednostek-nieodplatnego-poradnictwa.

 

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT SIEDLECKI, w ramach którego prowadzi nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.
Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi, trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi - przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.

Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy - prowadzi także EDUKACJĘ PRAWNĄ, która zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

Dlatego też – zwróciła się z prośbą o umieszczenie DARMOWYCH MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH - na stronie internetowej, tak by trafiły do możliwie największej liczby mieszkańców.

Materiały są dostępne do pobrania na dedykowanej dla
Powiatu SIEDLECKIEGO podstronie projektowej.

Wśród darmowych materiałów edukacyjnych wyprodukowanych w II kwartale 2024 r. znajdą Państwo m.in.:

- E-INFORMATOR PRAWNY pn. „Odwołanie darowizny”

- E-PORADNIK EDUKACYJNY pn. „Życie na kredycie”

- E-SCHEMAT EDUKACYJNY pn. „Zgon bliskiej osoby”

- KWARTALNIK MŁODZIEŻOWY pn. „Odpowiedzialność obywatelska”

- ARTYKUŁY PRAWNE m.in. z zakresu ogłoszenia upadłości czy zaprzeczenia ojcostwa

- SONDA ULICZNA z zakresu prawa karnego

Nasze stałe działania edukacyjno-promocyjne NPP i NPO, to: