Przewodnicząca Rady Gminy - Aneta Wereda
Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Adam Niedziółka

LISTA RADNYCH KADENCJA 2024 – 2029

Lp.      Nazwisko i Imię

1.         Borkowski Jarosław

2.         Duczek Agnieszka

3.         Grzyb Marcin

4.         Jagła Elżbieta

5.         Malinowska Ewa

6.         Mędza Michał

7.         Niedziółka Adam

8.         Niedziółka Małgorzata

9.       Niedziółka Monika

10.       Pietrzak Marek

11.       Urbanek Agnieszka

12.       Wereda Aneta

13.       Wysocka Iwona

14.       Zając Hubert

Przewodnicząca Rady Gminy Domanice Aneta Wereda informuję, że pełni dyżury w poniedziałki w godzinach od 10.00 do 12.00 w Urzędzie Gminy Domanice.

 

 

Komisje stałe Rady Gminy Domanice (kadencja 2024-2029)

 

Komisja Finansów, Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Domanice:

 • Adam Niedziółka - przewodniczący komisji,
 • Jarosław Borkowski – członek komisji,
 • Ewa Malinowska – członek komisji.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Gminy Domanice:

 • Agnieszka Urbanek - przewodniczący komisji,
 • Agnieszka Duczek – członek komisji,
 • Elżbieta Jagła – członek komisji,
 • Małgorzata Niedziółka – członek komisji.

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Zagospodarowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Domanice:

 • Michał Mędza - przewodniczący komisji,
 • Agnieszka Urbanek – członek komisji,
 • Aneta Wereda – członek komisji,
 • Hubert Zając – członek komisji.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Domanice:

 • Marcin Grzyb - przewodniczący komisji,
 • Ewa Malinowska – członek komisji,
 • Iwona Wysocka– członek komisji,
 • Hubert Zając – członek komisji.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Domanice:

 • Agnieszka Duczek - przewodniczący komisji
 • Elżbieta Jagła – członek komisji,
 • Małgorzata Niedziółka – członek komisji,
 • Monika Niedziółka – członek komisji,
 • Marek Pietrzak – członek komisji.