Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Domanice w 2024 roku jest:


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

07-100 Węgrów,

ul. Gdańska 69

Regon: 710045680

NIP: 824-000-31-72

nr tel. 25 792 23 11

 

Wykaz instalacji zagospodarowujących odpady komunalne

 

 

Lp.

Rodzaj frakcji odpadu

Ilość odebranych odpadów [Mg]

1.

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Zakład Utylizacji Odpadów SP. z o.o. w Siedlcach

 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Ostrów Mazowiecka

 

OTBS Ostrołęka

 

2.

Papier                                              

Stora Enso Siedlce

 

PreZero Bałtycka Energia Warszawa

3.

Tworzywa sztuczne i metale

Błysk-Bis Maków Mazowiecki,

 

Senda Warszawa

4.

Szkło

SIBELCO Olsztyn

5.

Wielkogabarytowe

PreZero Bałtycka Energia Warszawa

6.

BIO

Zakład Utylizacji Odpadów SP. z o.o. w Siedlcach,

 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Ostrów Mazowiecka

 

7.

Popiół

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Ostrów Mazowiecka

8.

Odzież i tekstylia

Zakład Utylizacji Odpadów SP. z o.o. w Siedlcach

9.

Odpady budowlane i rozbiórkowe

PreZero Bałtycka Energia Warszawa

10.

Opony

P.W. Skoczylas Maciej Skoczylas

11.

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne           

Polska Korporacja Recyklingu  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Podmiotem odbierającym odpady komunalne z Urzędu Gminy Domanice, Szkół będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Domanice i Wiejskich Domów Kultury należących do Gminy Domanice w 2024 roku jest:

Lider: Ekolider

Jarosław Wyglądała,

Lucin, 08-400 Lucin, pozostali Wykonawcy: Ecoglobe T. Wyglądała Sp. Komandytowa,

ul. Tadeusza Kościuszki 107D,

21-560 Międzyrzec Podlaski

Sposób zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne z Urzędu Gminy Domanice, Szkół będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Domanice i Wiejskich Domów Kultury należących do Gminy Domanice


Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.

Wola Suchożebrska, ul. Sokołowska 2,

08-125 Suchożebry


EKOLIDER JAROSŁAW WYGLĄDAŁA
Lucin 4
08-400 Garwolin