Kasa Rolniczego ubezpieczenia Społecznego zaprasza do udziału w V edycji Losowania hulajnóg dla dzieci, które wykonają kurs e-learningowy pt. "Bezpiecznie na wsi mamy - upadkom zapobiegamy". Celem działania jest promowanie wsród dzieci bezpiecznych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego poprzez popularyzowanie kursu e-learningowego pt. : "Bezpiecznie na wsi mamy - upadkom zapobiegamy", przygotowanego i rozpowszechnionego przez KRUS.

Kurs jest ogólnodostępny pod adresem:  prewencja.krus.gov.pl/ lub https://prewencja.krus.gov.pl/.

Uczestnikami mogą być dzieci urodzone w latach 2009-2017. których przynajmniej jeden rodzic/opiekun prawny jest ubezpieczony w KRUS. 

Uczestnik losowania musi posiadać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w losowaniu.

W załączeniu przesyłam regulamin konkursu

Jednocześnie informujemy, że od dnia 01.08.2023r. obowiązuje nowy adres strony internetowej KRUS: www.gov.pl/krus

 

Plakat kursu e-learning 2023 v6 3 PP druk.pdf

Regulamin Hulajnogi 2023.pdf