Obwieszczenie Wójta Gminy Domanice z dnia 20.09.2018r.


Zarządzenie komisarza wyborczego.


Zarządzenie Nr 29/2018 Wójta Gminy Domanice z dnia 20 sierpnia 2018r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018r.


Obwieszczenie Wójta Gminy Domanice z dnia 22.08.2018r.


Wybory 2011

ZARZĄDZENIE Nr 32/2011WÓJTA GMINY DOMANICE z dnia 23 września 2011

w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rp i senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011.

Załączniki do pobrania:

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 31/2011 WÓJTA GMINY DOMANICE z dnia 19 września 2011 roku

w sprawie powołania członków obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

Na podstawie art.182 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz.U.Nr 21 poz.112 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołać w skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Domanicach następujące osoby:
Bąbiak Monika - zam.Olszyc Włościański
Duczek Barbara - zam.Domanice-Kolonia
Misiak Dorota - zam.Przywory Duże
Posiadała Anna - zam.Domanice-Kolonia
Duczek Agnieszka - zam.Domanice-Kolonia
Michalak Danuta - zam.Domanice-Kolonia
Włodarczyk Sylwia - zam.Olszyc Szlachecki
Michalak Małgorzata - zam.Przywory Duże

§ 2

Powołać w skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Olszycu Szlacheckim następujące osoby:
Niedziółka Wanda - zam.Czachy
Chmielak Marianna - zam.Domanice-Kolonia
Misiak Halina - zam.Przywory Duże
Zelent Marlena - zam.Olszyc Włościański
Sulej Maria - zam.Domanice-Kolonia
Cabaj Katarzyna - zam.Kopcie
Skrajny Piotr - zam.Domanice
Karpiarz Gabryela - zam.Olszyc Szlachecki

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
W Ó J T

/-/ Jerzy Zabłocki

INFORMACJA WÓJTA GMINY DOMANICE

1. Informacja dotycząca składania wniosku o zamiarze głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej i do Senatu Rzeczpospolitej zarządzonych na 9 października 2011 roku.

2. Informacja dotycząca składania wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej i do Senatu Rzeczpospolitej zarządzonych na 9 października 2011 roku.

3. Informacja dotycząca spisu wyborców

Załączniki do pobrania: