czerwona ikona z literą i
Informacja o wynikach przeprowadzonego postępowania w sprawie udzielenia spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Domanice...