Władze gminne w osobach:

Wójt Gminy - Jerzy Zabłocki
Przewodniczący Rady Gminy - Halina Kolo
V-ce Przewodniczący Rady Gminy - Błażej Zemła
Skarbnik Gminy - Beata Rombel 


Wójt Gminy

Imię i Nazwisko: inż. Jerzy Zabłocki
Funkcja: Wójt gminy Domanice
Telefon: (025) 631 29 82
e-mial: ugdomanice@wp.pl

Stanowisko od 1991 roku.
Zakres obowiazków

Do obowiązków Wójta Gminy należy:

wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej;
nadzorowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;
wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej;
organizowanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof;
składanie Radzie Gminy okresowych sprawozdań z realizacji zadań Urzędu;
Sprawowanie nadzoru nad następującymi jednostkami organizacyjnymi gminy:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Skargi i wnioski:

Wójt Gminy przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 13.00 do 16.00.

 

Rada Gminy

Kadencja 2018-2023


Lista radnych Rady Gminy Domanice (kadencja 2018-2023)

Komisje stałe Rady Gminy Domanice (kadencja 2018-2023)

Informacja o dyżurze Przewodniczącej Rady Gminy Domanice


Kadencja 2014-2018


Lista radnych Rady Gminy Domanice (kadencja 2014-2018)

Komisje stałe Rady Gminy Domanice (kadencja 2014-2018)

 

Urząd Gminy

Pracownicy Urzędu:


Marcin Rombel

Beata Rombel

Aneta Przystupa

Małgorzata Michalak

Krystyna Pietrzak

Magdalena Jastrzębska

Elżbieta Stosio

Alina Rosa

Halina Woźna

Danuta Szklarz

Ewelina Sulej

 

Sołtysi

LISTA SOŁTYSÓW 2018- 2023 – GMINA DOMANICE
Stan na dzień 1.03.2020 rok

Imię i Nazwisko

Wieś Sołecka
Marzena Sadowiak Czachy
Agata Ornowska Domanice
 Barbara Duczek  Domanice-Kolonia
 Krystyna Rytel  Emilianówka
 Iwona Niedziółka  Kopcie
 Roman Dłuski  Olszyc-Folwark
 Milena Ługowska  Olszyc Szlachecki
 Kinga Guzowska  Olszyc Włościański
 Ewa Jastrzębska  Pieńki
 Wiesław Konstanty  Podzdrój
 Zdzisław Wyrębek  Przywory Duże
 brak  Przywory Małe
 Stanisław Izdebski  Śmiary-Kolonia
 Krystyna Stońko  Zażelazna

Wykaz sołtysów wybranych przez zebrania wiejskie na kadencję 2019-2023


Lista sołtysów Gminy Domanice wybranych na kadencję 2015-2019

 Imię i nazwisko  Wieś sołecka
 Marzena Sadowiak  Czachy
 Agata Ornowska  Domanice
 Barbara Duczek   Domanice-Kolonia
 Stanisław Rakowski   Emilianówka
 Jadwiga Krysiak  Kopcie
 Bogumiła Garbus  Olszyc-Folwark
 Leszek Malinowski   Olszyc Szlachecki
 Adam Wysocki   Olszyc Włościański
 Ewa Jastrzębska  Pieńki
Wiesław Konstanty  Podzdrój
Zdzisław Wyrębek  Przywory Duże
 Stanisław Izdebski   Śmiary-Kolonia
Krystyna Stońko   Zażelazna