Władze Gminy Domanice:

Wójt Gminy - Tomasz Miszta


Skargi i wnioski: Wójt Gminy przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 13.00 do 15.00.

Przewodnicząca Rady Gminy - Aneta Wereda

Skargi i wnioski: Przewodnicząca Rady przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 10.00 do 12.00


Zastępca Wójta – Emilia Kęmpka

Skarbnik Gminy - Beata Rombel 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Adam Niedziółka