Tablica 24

________________________________________________________________________________________________________________________________

Dofinansowanie ze środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych

Dofinansowanie ze środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dofinansowanie ze środków rządowego funduszu rozwoju dróg

dofinansowanie ze środków rządowego funduszu rozwoju dróg

W ramach zadania pn. „Remont drogi gminnej Nr 360102W” wykonano:
- nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego szerokości 5 m i grubości 8 cm (łącznie warstwa ścieralna i wyrównawcza)
- pobocza szerokości 75 cm z kruszywa niezwiązanego
- odwodnienie drogi wg stanu istniejącego, tj. odprowadzenie wody na pobocza w granicach pasa drogowego.
Całkowita długość wykonanej drogi wynosi 1 170,86 m b., a poboczy 2 341,72 m b.
W ramach zadania zostały wykonane również elementy organizacji ruchu na podstawie stałej organizacji ruchu.

Dofinansowanie ze środków rządowego funduszu rozwoju dróg ( PDF, 178KB)