GMINA DOMANICE

Powierzchnia ogółem - 4 687 ha
- w tym: użytków rolnych - 75%
lasów - 17%
Ludność ogółem - 2 746 osób

POŁOŻENIE I TURYSTYKA

Teren Gminy jest położony na równinie podlaskiej, otoczony lasami. Bardzo dobre połączenie z miastem Siedlce autobusami PKS. Gmina jest typowo rolnicza - nie ma zakładów przemysłowych co powoduje, że klimat tu panujący jest bardzo zdrowy, można się zrelaksować i nacieszyć ciszą.

EDUKACJA I ZDROWIE

Na terenie Gminy są dwie szkoły podstawowe i gimnazjum. Działa Gminna Biblioteka Publiczna, Urząd Pocztowy. W Domanicach jest też filia MBS Zbuczyn O/Wiśniew.  W Domanicach-Kolonii jest Ośrodek Zdrowia. W Domanicach jest lecznica zwierząt. Na terenie Gminy, prawie w każdej miejscowości, są sklepy spożywcze i przemysłowe. W Domanicach jest też kościół parafialny. Jest też Przedszkole Niepubliczne.


INFRASTRUKTURA

Zwodociągowane są wszystkie miejscowości. Do oczyszczalni ścieków w Domanicach podłączono wsie: Domanice, Domanice-Kolonia, Przywory Duże i Czachy, Olszyc szlachecki.
Większość dróg gminnych to drogi asfaltowe.
W planach na rok 2013 jest rozbudowa sieci kanalizacyjnej.

GOSPODARKA

W większości gospodarstwa rolne są o powierzchni do 7ha. Gospodarstw o powierzchni powyżej 10ha jest 89. gospodarstwa, które można uznać za kierunkowe w danej produkcji: mleko - 47, trzoda chlewna - 10, ziemniaki - 13 i pieczarkarnie 15.
Działalność gospodarcza prowadzona na terenie Gminy to głównie handel, z działalności na większą skalę są zarejestrowane 3 tartaki, 2 piekarnie - zakłady  te zatrudniają do 10 osób.
Najbardziej pożądaną inwestycją na naszym terenie byłoby przetwórstwo owocowo-warzywne. Ze względu na znaczne rozdrobnienie większości gospodarstw byłoby to najlepszym rozwiązaniem dla większości mieszkańców.

OFERTY INWESTYCYJNE

Dla inwestorów Gmina oferuje zagospodarowanie odwiertu we wsi Przywory Duże ze złożem wód mioceńskich oraz zagospodarowanie przetwórni warzyw w Domanicach.


GMINA DOMANICE LUDNOŚĆ


WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY DOMANICE

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach
2. Gimnazjum w Domanicach-Kolonii
3. Szkoła Podstawowa w Domanicach-Kolonii
4. Szkoła Podstawowa w Olszycu Szlacheckim
5. Gminna Biblioteka Publiczna w Domanicach