Ogłoszenie Wójta Gminy Domanice z dnia 04.09.2018r.


Ogłoszenie nr 585016-N-2017 z dnia 2017-09-07 r.
Urząd Gminy: „Modernizacja ciągu komunikacyjnego składającego się z dróg nr 621, 582, 529, 477, 367, 459, 513, 566, 615 dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Przywory Duże.”


GPK.0271.4.2016. PRZETARG NA UDZIELENIE KREDYTU DLA GMINY DOMANICE


Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Domanice, położonej w obrębie wsi Emilianówka, gm. Domanice.


Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów z Gminy Domanice.


Zawiadomienie o wyborze oferty- Przetarg Budowa sieci energetycznej- napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Pieńki, Olszyc Szlachecki, Olszyc Włościański, Domanice.


Przetarg Budowa sieci energetycznej- napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Pieńki, Olszyc Szlachecki, Olszyc Włościański, Domanice.


Wykaz nieruchomości mienia gminnego przeznaczonych do sprzedaży.


Zawiadomienie o wyborze oferty na modernizację drogi w miejscowości Czachy.


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na Modernizację Wiejskiego Domu Kultury w Domanicach, rewitalizacja i ogrodzenie terenu

DOTYCZY:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Modernizację Wiejskiego Domu Kultury w Domanicach, rewitalizacja i ogrodzenie terenu

Załączniki do pobrania


Modernizacja wiejskiego domu kultury w Domanicach

Załączniki do pobrania