UWAGA!!!


W związku z prowadzonym przez Komisariat Policji w Skórcu Planem Działań Priorytetowych na terenie Gminy Domanice i stwierdzeniu naruszenia Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi oraz naruszeniem ładu i porządku publicznego w rejonie sklepu spożywczego w miejscowości Olszyc Szlachecki 46 UPOMINAM mieszkańców do zachowania zgodnie z prawem.

 

 


                                                                                                          Wójt Gminy Domanice
                                                                                                               /-/ Jerzy Zabłocki